Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
298

VII Ca 556/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2019-01-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zasada pełnego odszkodowania jest jedynie w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym odpowiedzialności cywilnej. W pozostałych ubezpieczeniach kompensacja szkody jest dokonywana w granicach określonych warunkami ubezpieczeń.
Sygn. akt: VII Ca 556/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Czesław Podgórny, SO Tadeusz Szkudlarek Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejono
Czytaj więcej»

VII Ca 566/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Formalne pokrewieństwo nie oznacza, że dochodzący zadośćuczynienia na podstawie art. 446§4 k.c., jest osobą najbliższą w rozumieniu tego przepisu
Sygn. akt: VII Ca 566/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek SO Ewa Dikolenko Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) i A. W. (1) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o z
Czytaj więcej»

VII Ca 571/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność Skarbu Państwa - Zakładu Karnego za dopuszczenie do przedostania się do celi gryzonia
Sygn. akt: VII Ca 571/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Czesław Podgórny Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w W. o zadośćuczynienie za
Czytaj więcej»

VII Ca 647/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-10-05

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. państwowe przedsiębiorstwa energetyczne korzystające z ruchomości (art. 49§1 k.c.) w postaci stojących na cudzych gruntach urządzeń przesyłowych oddanych im w zarząd przed dniem 1 lutego 1989 r., to jest przed dniem zniesienia zasady jednolitej własności państwowej, stały się właścicielami tych urządzeń z dniem 7 stycznia 1991 r. z mocy (...)
Sygn. akt: VII Ca 647/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 października 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Tadeusz Szkudlarek (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Andrzej Jaracz Protokolant: protokolant Natalia Garbowska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z wniosku (...) SA w G. z udziałem A. D. o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu na skutek apelacji wnioskodawcy od
Czytaj więcej»

VII Ca 647/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-10-05

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. państwowe przedsiębiorstwa energetyczne korzystające z ruchomości (art. 49§1 k.c.) w postaci stojących na cudzych gruntach urządzeń przesyłowych oddanych im w zarząd przed dniem 1 lutego 1989 r., to jest przed dniem zniesienia zasady jednolitej własności państwowej, stały się właścicielami tych urządzeń z dniem 7 stycznia 1991 r. z mocy (...)
Sygn. akt: VII Ca 647/15 UZASADNIENIE (...) SA w G. we wniosku z 24 lipca 2014 r. domagał się stwierdzenia, że na działce nr (...) w S. , stanowiącej własność A. D. , nabył przez zasiedzenie służebności przesyłu: ß z dniem 1 lutego 2002 r. w zakresie fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji (...) D. (...) D. ; z dniem 1 listopada 2001 r. w zakresie fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji (...) D. – (...) [ K
Czytaj więcej»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak związku przyczynowego w rozumieniu art. 361§1 k.c. między nieterminowym spełnieniem świadczenia przez ubezpieczyciela a zapłatę przez poszkodowanego dodatkowego wynagrodzenia pełnomocnikowi, stanowiącego równowartość procentową wyegzekwowanych na rzecz zleceniodawcy (poszkodowanego) świadczeń.
Sygn. akt: VII Ca 701/17 VII Cz 859/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Czesław Podgórny Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Wałęga po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (poprzednio S. ) przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

VII Ca 738/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-01-02

Data publikacji: 2019-01-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Uznanie przedawnionego roszczenia nie stanowi równocześnie zrzeczenia się zarzutu przedawnienia.
Sygn. akt VII Ca 738/18 UZASADNIENIE Powód (...) we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego L. L. kwoty 22.514,06 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie od dnia 21 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty, którą to wierzytelność powód nabył od pierwotnego wierzyciela pozwanego tj. (...) Bank (...) S.A. we W. . Sąd Rejonowy w Białogardzie wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2018r. powództwo oddalił, uznając, że roszczenie powoda jest przedawnione. Sąd ten stwierdził, że w pr
Czytaj więcej»

VII Ca 785/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 785/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sądowy Bogumiła Krzywiźniak po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z wniosku A. S. przy udziale G. O. o dział spadku na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego w Koszal
Czytaj więcej»

VII Ca 839/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-01-30

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 839/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Czesław Podgórny Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa głównego Gminy Miasta D. – Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w D. przeciwko A. P. o eksmisję z
Czytaj więcej»

VII Ca 840/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-01-30

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 840/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Czesław Podgórny Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko Ł. K. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»