Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
302

IV Pa 2/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Walentynowicz Sędziowie: SSO Tomasz Krzemianowski SSO Henryk Lis Protokolant: Wioleta Guzińska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w S. B. o zapłatę na skutek apelacji Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w
Czytaj więcej»

IV Pa 2/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/19 UZASADNIENIE Powód – Ł. M. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w S. B. 49.075,00zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od 12 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania sądowego, w tym zastępstwa procesowego, podnosząc że żądana kwota wynika z odmownej decyzji wypłaty na jego rzecz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego jako funkcjonariuszowi służby więziennej, w której wskazano że nie spełnia on warunków definicji zamieszkiw
Czytaj więcej»

IV U 446/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Sygn. akt IV U 446/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski Protokolant: sekr. sąd. Marta Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017r. w Koszalinie sprawy H. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o emeryturę na skutek odwołania H. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z dnia 28 kwietni
Czytaj więcej»

IV U 507/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 507/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Iwona Hansz Protokolant: sekr. sąd. Marta Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2017r. w Koszalinie sprawy M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o wysokość świadczenia na skutek odwołania M. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z dnia
Czytaj więcej»

IV U 918/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 918/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Iwona Hansz Protokolant: Katarzyna Marciniak po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017r. w Koszalinie sprawy N. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. przy udziale (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu na s
Czytaj więcej»

V Ka 3/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2021-02-23

Data publikacji: 2021-07-23

trafność 100%

UZASADNIENIE Formularz UK 2 Sygnatura akt VKa 3/21 Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 0 1 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1.1 Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji wyrok Sądu Rejonowego w Białogardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny w Świdwinie z dnia 21 października 2020 roku w sprawie o sygn. akt VII K 73/20 1.2 Podmiot wnoszący apelację ☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego ☐ oskarżyciel posiłkowy ☐ oskarżyciel prywatny ☒ obrońca ☐ oskar
Czytaj więcej»

II K 71/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: umorzyć postępowanie w sprawie o wydanie wyroku łącznego
Sygn. akt II K 71/15 POSTANOWIENIE dnia 22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Matejko Protokolant: sekr. sąd. Adriana Jurek po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie D. P. z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: I na podstawie art.17§1 pkt 7 kpk umorzyć postępowanie w sprawie; II na podstawie art.632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. UZASADNIENIE Do Sądu
Czytaj więcej»

II K 75/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uznano za winnego i wymierzono karę
Sygn. akt II K 75/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski (spr.) Ławnicy: Marta Piotrowska, Ewa Rakowiec Protokolant: sekr. sąd. Paulina Ferenc przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Beaty Szefler po rozpoznaniu w dniu 29 października 2014 r. sprawy A. S. , syna M. i E. z domu K. , urodzonego dnia (...) w P. , oskarżonego o to, że: w okresie od
Czytaj więcej»

II K 78/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2013-12-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania w przedmiocie wydania wyroku łacznego
IIK 78/13 POSTANOWIENIE dnia 20 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy II Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mąka protokolant: Przemysław Paszkowski przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie M. J. w sprawie W. N. w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego na podstawie art.572kpk , art.632pkt2kpk postanawia 1 umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego, 2 stwierdzić, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. UZASADNIENIE Skazany złożył wnio
Czytaj więcej»

II K 86/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: umorzenie postępowania z uwagi na powagę rzeczy osądzonej
Sygn. akt II K 86/16 POSTANOWIENIE dnia 18 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Tryksza przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Alicji Kowal po rozpoznaniu w sprawie G. G. z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie umorzenia postępowania p o s t a n a w i a: 1 na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 7 kpk umorzyć postępowanie w sprawie,
Czytaj więcej»