Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
298

VII Ca 343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku dochodzenia roszczeń z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -dalej p.z.p. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), brak jest wymogu reprezentacji łącznej wszystkich wykonawców, podstawy prawnej dla takiej legitymacji nie stanowi art. 23 p.z.p., przewidujący możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, (...)
Sygn. akt: VII Ca 343/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Wiesława Stawczyk (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Ewa Dikolenko Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w C. przeciwko Skarbowi Państwa – Jednostce Wojskowej (...) w W. o zapłatę na skutek a
Czytaj więcej»

VII Ca 367/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 367/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Tadeusz Szkudlarek (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Urszula Fijałkowska Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z wniosku K. K. (1) z udziałem J. J. (1) , A. K. , A. C. , M. L. , A. W. , B. K. (1) , M. K. (1) , E. K. i M. K. (2) o zmianę postanowien
Czytaj więcej»

VII Ca 372/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Samo oświadczenie woli to każde zachowanie się podmiotu prawa cywilnego dostatecznie wyrażające jego wolę wywołania skutku prawnego w postaci nawiązania zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. W tym kontekście trudno przyjąć, aby wykreślenie z księgi wieczystej istniejącego obciążenia było oświadczeniem woli w wyżej wskazanym (...)
Sygn. akt: VII Ca 372/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Wiesława Stawczyk (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. i T. S. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o ustalenie i zobowiązanie do zł
Czytaj więcej»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak związku przyczynowego w rozumieniu art. 361§1 k.c. między nieterminowym spełnieniem świadczenia przez ubezpieczyciela a zapłatę przez poszkodowanego dodatkowego wynagrodzenia pełnomocnikowi, stanowiącego równowartość procentową wyegzekwowanych na rzecz zleceniodawcy (poszkodowanego) świadczeń.
Sygn. akt: VII Ca 701/17 VII Cz 859/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Czesław Podgórny Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Wałęga po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (poprzednio S. ) przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

VII Ca 738/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-01-02

Data publikacji: 2019-01-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Uznanie przedawnionego roszczenia nie stanowi równocześnie zrzeczenia się zarzutu przedawnienia.
Sygn. akt VII Ca 738/18 UZASADNIENIE Powód (...) we W. wniósł o zasądzenie od pozwanego L. L. kwoty 22.514,06 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie od dnia 21 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty, którą to wierzytelność powód nabył od pierwotnego wierzyciela pozwanego tj. (...) Bank (...) S.A. we W. . Sąd Rejonowy w Białogardzie wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2018r. powództwo oddalił, uznając, że roszczenie powoda jest przedawnione. Sąd ten stwierdził, że w pr
Czytaj więcej»

VII Ca 785/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-02-01

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 785/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sądowy Bogumiła Krzywiźniak po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z wniosku A. S. przy udziale G. O. o dział spadku na skutek apelacji uczestniczki od postanowienia Sądu Rejonowego w Koszal
Czytaj więcej»

VII Ca 839/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-01-30

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 839/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Czesław Podgórny Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa głównego Gminy Miasta D. – Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w D. przeciwko A. P. o eksmisję z
Czytaj więcej»

VII Ca 840/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-01-30

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Sygn. akt: VII Ca 840/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Czesław Podgórny Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2018 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko Ł. K. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

VII Ca 872/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: VII Ca 872/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Dariusz Jarząbek (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Barbara Lubner Protokolant: sekr. sąd. Edyta Kanonowicz po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa P. Ś. , H. P. , K. G. , S. Ś. i A. K. przeciwko Gminie M. K. – Zarządowi (...) w K. o zapłatę na
Czytaj więcej»

V Ka 364/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 364/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 października 2013r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – Sędzia: SO Grzegorz Polewiak Sędziowie: SO Marek Mazur (spr.) SO Przemysław Żmuda Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dzierżyńska przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. w Koszalinie Wacława Jona po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013r. sprawy R. S. oskarżonego z art. 207 § 1 kk , art. 278 § 1 kk (x2) na skutek apelacji wniesion
Czytaj więcej»