Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
291

II Ko 142/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Sygn. akt II Ko 142/15 POSTANOWIENIE dnia 17 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Krystowczyk Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Załomska przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Wacława Jona po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie wnioskodawcy J. R. z urzędu w przedmiocie odtworzenia akt w niezbędnym zakresie na podstawie art.160§3 k.p.k. , art.161 k.p.k. , art.165§1 k.p.k. postanawia: odtworzyć akta sprawy karne
Czytaj więcej»

IV Pa 2/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Walentynowicz Sędziowie: SSO Tomasz Krzemianowski SSO Henryk Lis Protokolant: Wioleta Guzińska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w S. B. o zapłatę na skutek apelacji Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w
Czytaj więcej»

IV Pa 2/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 2/19 UZASADNIENIE Powód – Ł. M. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Zakładu Karnego w S. B. 49.075,00zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od 12 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania sądowego, w tym zastępstwa procesowego, podnosząc że żądana kwota wynika z odmownej decyzji wypłaty na jego rzecz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego jako funkcjonariuszowi służby więziennej, w której wskazano że nie spełnia on warunków definicji zamieszkiw
Czytaj więcej»

IV Pa 48/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 48/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Walentynowicz Sędziowie: SO Iwona Hansz SO Henryk Lis Protokolant: Katarzyna Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2017r. w Koszalinie sprawy z powództwa: A. W. przeciwko : Centrum (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o wynagrodzenie i sprostowanie świadectw
Czytaj więcej»

IV Pa 56/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 56/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Walentynowicz (spr.) Sędziowie: SO Henryk Lis SO Iwona Hansz Protokolant: st. sekr. sąd. Wioleta Guzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2017r. w K. sprawy z powództw: M. R. , M. B. , K. A. , I. N. , B. J. , A. J. , K. J. (1) i K. K. przeciwko: Centrum (...) Spółce z ogranicz
Czytaj więcej»

IV U 446/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Sygn. akt IV U 446/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski Protokolant: sekr. sąd. Marta Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017r. w Koszalinie sprawy H. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. o emeryturę na skutek odwołania H. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. z dnia 28 kwietni
Czytaj więcej»

IV U 918/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV U 918/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Iwona Hansz Protokolant: Katarzyna Marciniak po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017r. w Koszalinie sprawy N. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. przy udziale (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu na s
Czytaj więcej»

V Ka 65/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-04-14

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski Protokolant: sekr. sąd. Anna Andrzejewska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. sprawy Z. A. i K. A. obwinionych o czyn art. 60 1 § 4 pkt 2a K.w. na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionych od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2
Czytaj więcej»

V Ka 79/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Udostępnienie członkom spółdzielni mieszkaniowych osobiście lub za pośrednictwem internetu treści dokumentów przewidzianych przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych nie znajduje ograniczenia.
Sygn. akt V Ka 79/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski Protokolant: Anna Andrzejewska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2013 r. sprawy K. O. obwinionego z art. 27 3 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 21 lis
Czytaj więcej»

V Ka 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski Protokolant: sekr. sąd. Anna Andrzejewska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. sprawy W. K. obwinionego o czyn art. 97 K.w. w zw. z art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym , art. 94§1 K.w., art. 95 K.w. na skutek apelacji wniesionej przez obwinion
Czytaj więcej»