Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
287

II K 9/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-02-11

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: umorzono postępowanie z uwagi na brak podstaw do orzeczenia kary łącznej
Sygn. akt II K 9/14 POSTANOWIENIE dnia 11 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Krzemianowski Protokolant: sekretarz sąd. Paulina Ferenc przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Agnieszki Karbowskiej - Suszek po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2014 r. w sprawie skazanego T. Ł. z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: I na podstawie art. 572 k.p.k.
Czytaj więcej»

II K 10/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-10-15

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: uznana za winną popełnienia zabójstwa przy przekroczeniu granic obrony koniecznej
Sygn. akt II K 10/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Matejko Sędziowie: SO Tomasz Krzemianowski Ławnicy: Elżbieta Piecuch, Danuta Janus, Lidia Błaszkowska-Stańczyk, Protokolant: sekr. sąd. Adriana Jurek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Barbary Bator po rozpoznaniu w dniach 25 marca 2013 roku, 10 kwietnia 2013 roku, 8 maja 2013 roku i 17 czerwca 2013
Czytaj więcej»

II K 11/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie 2. stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę w pozostałym zakresie Sądowi Rejonowemu w Koszalinie
Sygn. akt II K 11/15 POSTANOWIENIE dnia 17 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy II Wydział Karny w Koszalinie w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Matejko Protokolant: sekr. sąd. Paulina Ferenc po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy skazanego R. R. o wydanie wyroku łącznego z wniosku skazanego w przedmiocie umorzenia postępowania i przekazania sprawy według właściwości postanawia: 1 na podstawie art. 572 kpk umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie kary pozbawienia wolności z wyroku Sąd
Czytaj więcej»

II K 18/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zobowiązanie oskarżonego do nauki jako spełniające wymóg nałożenia obowiązku w przypadku wyroku skazującego na karę z uwzględnieniem zawieszenia jej wykonania.
Sygn. akt II K 18/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mąka Protokolant: sekr. sąd. Przemysław Paszkowski Ławnicy: Marianna Dobroń, Władysława Kołodziejska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Krzysztofa Stopy po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku sprawy R. W. syna A. , urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 20 października 2016 roku w S. ,
Czytaj więcej»

II K 3/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: umorzyć postępowanie w sprawie
Sygn. akt II K 3/16 POSTANOWIENIE dnia 19 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Matejko Protokolant: sekr. sąd. Paulina Ferenc po rozpoznaniu na posiedzeniu w sprawie D. P. z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: I na podstawie art.17§1 pkt 7 kpk umorzyć postępowanie w sprawie; II na podstawie art.632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. UZASADNIENIE Do Sądu
Czytaj więcej»

II K 7/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 7/17 POSTANOWIENIE dnia 20 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Krystowczyk Protokolant: sek.sąd Adriana Jurek przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Agnieszki Księżopolskiej - Bereś po rozpoznaniu w sprawie P. Ż. z wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: 1 na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 7 kpk umorzyć postępowanie w sprawie, 2
Czytaj więcej»

II K 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-04-01

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: stwierdzono niewłaściwość sądu i przekazano sprawę do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Białogardzie
Sygn. akt II K 11/14 POSTANOWIENIE Dnia 1 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący : SSO Jacek Matejko Protokolant: sekr. sąd. Adriana Jurek przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej Agnieszki Karbowskiej-Suszek po rozpoznaniu w sprawie skazanego B. M. o wydanie wyroku łącznego z urzędu w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości p o s t a n a w i a 1 na podstawie art. 569§1 k.p.k. i art. 35§1 k.p.k. stwierdzić swą niewłaściwość i prz
Czytaj więcej»

VII Ca 97/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy ustalaniu aktualnej wartości nieruchomości na podstawie art. 24 ust. 5a ustawy z 19.XII.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nie wlicza się nakładów poczynionych na nieruchomość. Wartość tę ustala się według stanu nieruchomości w dacie przekazania jej nieodpłatnie na rzecz Gminy.
Sygn. akt: VII Ca 97/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Grzegorz Rudy, SO Tadeusz Szkudlarek Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Wałęga po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku w (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) w K. (poprzednio (...) w (...) ) przeciwko Gminie (...) o zapłatę na skutek apelacji powod
Czytaj więcej»

VII Ca 45/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-05-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli do zdarzenia powodującego szkodę dochodzi wskutek włączenia się w ruch przedsiębiorstwa innego przedsiębiorstwa, to sam fakt, że szkoda zostaje bezpośrednio spowodowana przez działanie elementu innego przedsiębiorstwa, nie oznacza jeszcze, że zostaje przez to zerwany związek z ruchem pierwszego przedsiębiorstwa; może to jedynie (...)
Sygn. akt: VII Ca 45/13 (...) RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Tadeusz Szkudlarek (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Wałęga po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. z udziałem interwenienta uboczn
Czytaj więcej»

VI Gz 107/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-12-10

Data publikacji: 2013-12-13

trafność 100%

POSTANOWIENIE Dnia 10 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Koszalinie w VI Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Ciszewski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2013r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko A. Z. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt V GNc 2202/13 p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie UZASADNIENIE Nakazem zapłat
Czytaj więcej»