Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
302

VII Ca 566/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Formalne pokrewieństwo nie oznacza, że dochodzący zadośćuczynienia na podstawie art. 446§4 k.c., jest osobą najbliższą w rozumieniu tego przepisu
Sygn. akt: VII Ca 566/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek SO Ewa Dikolenko Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) i A. W. (1) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o z
Czytaj więcej»

VII Ca 571/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność Skarbu Państwa - Zakładu Karnego za dopuszczenie do przedostania się do celi gryzonia
Sygn. akt: VII Ca 571/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Czesław Podgórny Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w W. o zadośćuczynienie za
Czytaj więcej»

VII Ca 647/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2018-10-05

Data publikacji: 2019-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. państwowe przedsiębiorstwa energetyczne korzystające z ruchomości (art. 49§1 k.c.) w postaci stojących na cudzych gruntach urządzeń przesyłowych oddanych im w zarząd przed dniem 1 lutego 1989 r., to jest przed dniem zniesienia zasady jednolitej własności państwowej, stały się właścicielami tych urządzeń z dniem 7 stycznia 1991 r. z mocy (...)
Sygn. akt: VII Ca 647/15 UZASADNIENIE (...) SA w G. we wniosku z 24 lipca 2014 r. domagał się stwierdzenia, że na działce nr (...) w S. , stanowiącej własność A. D. , nabył przez zasiedzenie służebności przesyłu: ß z dniem 1 lutego 2002 r. w zakresie fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji (...) D. (...) D. ; z dniem 1 listopada 2001 r. w zakresie fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji (...) D. – (...) [ K
Czytaj więcej»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak związku przyczynowego w rozumieniu art. 361§1 k.c. między nieterminowym spełnieniem świadczenia przez ubezpieczyciela a zapłatę przez poszkodowanego dodatkowego wynagrodzenia pełnomocnikowi, stanowiącego równowartość procentową wyegzekwowanych na rzecz zleceniodawcy (poszkodowanego) świadczeń.
Sygn. akt: VII Ca 701/17 VII Cz 859/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Czesław Podgórny Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Wałęga po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (poprzednio S. ) przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą
Czytaj więcej»

V Ka 79/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2013-04-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Udostępnienie członkom spółdzielni mieszkaniowych osobiście lub za pośrednictwem internetu treści dokumentów przewidzianych przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych nie znajduje ograniczenia.
Sygn. akt V Ka 79/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski Protokolant: Anna Andrzejewska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2013 r. sprawy K. O. obwinionego z art. 27 3 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 21 lis
Czytaj więcej»

V Ka 127/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-05-06

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 127/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski Protokolant: sekr. sąd. Anna Andrzejewska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 r. sprawy W. K. obwinionego o czyn art. 97 K.w. w zw. z art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym , art. 94§1 K.w., art. 95 K.w. na skutek apelacji wniesionej przez obwinion
Czytaj więcej»

V Ka 144/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-07-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: nie ma zdolności skargowej do wwsniensienia susydiarnego aktu oskarżenia o przestęstwo z art. 177§2 kk, osoba, która wstąoiła w prawa zmarłego (w szczególnosci w przypadku braku złożenia przez nią zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na szkodę zmarłego), króry w opisie czynu, co do któego prokurator ponownie umorzył postępowanie, nie (...)
Sygn. akt V Ka 144/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – Sędzia Przemysław Żmuda Sędziowie: Marek Mazur del. Rafał Podwiński (spr.) Protokolant: Agata Sochal przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszarda Gąsiorowskiego po rozpoznaniu w dniach 21 kwietnia i 12 maja 2021 roku sprawy D. D. oskarżonego z art. 177 § 1 kk w zbiegu z art. 177 § 2 kk przy zastosowaniu art.
Czytaj więcej»

V Ka 176/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2013-06-18

Data publikacji: 2013-07-13

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 176/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – Sędzia: SO Marek Walentynowicz Sędziowie: SO Przemysław Żmuda SO Marek Mazur (spr.) Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dzierżyńska przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. w Koszalinie Małgorzaty Siwek-Sokólskiej po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013r. sprawy K. K. (1) oskarżonego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 64
Czytaj więcej»

V Ka 176/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-05-26

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 176/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – Sędzia: SO Renata Rzepecka-Gawrysiak Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dzierżyńska przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. w Koszalinie Małgorzaty Siwek-Sokólskiej po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014r. sprawy J. P. (1) oraz na zasadzie art. 435 kpk D. P. oskarżonych z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk na skutek apelacji wniesionej prz
Czytaj więcej»

V Ka 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2014-05-23

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 180/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia: SO Bogdan Lewandowski Protokolant: sekr. sąd. Anna Andrzejewska przy udziale oskarżyciela publicznego --- po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 r. sprawy J. M. obwinionego o czyn z art. 50 pkt 5 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych w zw. z art. 38a pkt 4
Czytaj więcej»