Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
240

VII Ca 566/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: Formalne pokrewieństwo nie oznacza, że dochodzący zadośćuczynienia na podstawie art. 446§4 k.c., jest osobą najbliższą w rozumieniu tego przepisu
Sygn. akt: VII Ca 566/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek SO Ewa Dikolenko Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) i A. W. (1) przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu z siedzibą w W. o z
Czytaj więcej»

VII Ca 571/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność Skarbu Państwa - Zakładu Karnego za dopuszczenie do przedostania się do celi gryzonia
Sygn. akt: VII Ca 571/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Urszula Fijałkowska (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Czesław Podgórny Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w W. o zadośćuczynienie za
Czytaj więcej»

V Ka 368/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nieobecność obrońcy oskarżanego na rozprawie prowadzonej w trybie postępowania w stosunku do nieobecnych (art. 174-177 kks)stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą
Sygn. akt V Ka 368/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Renata Rzepecka-Gawrysiak Protokolant: Milena Kulczyk przy udziale Prokuratora Prok. Okręgowej w K. M. S. i przedstawiciela Urzędu Skarbowego w D. P. R. po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. sprawy A. Ł. oskarżonego z art. 56§4 kks na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

VII Ca 549/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Państwowe przedsiębiorstwo przesyłowe, które przed 1989 r. zbudowało urządzenia przesyłowe na gruncie skarbowym zbytym osobie fizycznej po 1990 r. - w momencie jego uwłaszczenia na urządzeniach przesyłowych z końcem dnia 5 grudnia 1990 r. stało się posiadaczem w dobrej wierze gruntu Skarbu Państwa w zakresie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
Sygn. akt: VII Ca 549/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Tadeusz Szkudlarek (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z wniosku D. S. z udziałem (...) S.A. w G. o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz sprawy z wniosku (..
Czytaj więcej»

VII Ca 343/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku dochodzenia roszczeń z art. 93 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -dalej p.z.p. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), brak jest wymogu reprezentacji łącznej wszystkich wykonawców, podstawy prawnej dla takiej legitymacji nie stanowi art. 23 p.z.p., przewidujący możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, poza zakresem którego pozostaje kwestia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i związane z tym unieważnieniem roszczenia.
Sygn. akt: VII Ca 343/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Wiesława Stawczyk (spr.) Sędziowie: SO Dariusz Jarząbek, SO Ewa Dikolenko Protokolant: Małgorzata Cabaj po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w C. przeciwko Skarbowi Państwa – Jednostce Wojskowej (...) w W. o zapłatę na skutek a
Czytaj więcej»

VII Ca 583/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2017-11-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ważny jest weksel, w którym remitenta określono przez podanie nazwy firmy z dodaniem formy prawnej w skrócie ("sp. z o.o."), z pominięciem siedziby przedsiębiorcy i określenia "w upadłości likwidacyjnej"
Sygn. akt: VII Ca 583/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Tadeusz Szkudlarek (spr.) Sędziowie: SO Wiesława Stawczyk, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości (...) SANATORIUM spółki z o.o. w P. w upadłości likwidacyjn
Czytaj więcej»

VII Ca 372/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-10-11

Data publikacji: 2017-10-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Samo oświadczenie woli to każde zachowanie się podmiotu prawa cywilnego dostatecznie wyrażające jego wolę wywołania skutku prawnego w postaci nawiązania zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. W tym kontekście trudno przyjąć, aby wykreślenie z księgi wieczystej istniejącego obciążenia było oświadczeniem woli w wyżej wskazanym rozumieniu. Dlatego brak jest podstaw do uwzględnienia roszczenia o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na wykreślenie obciążeń w księdze wieczystej, opartego o treść art. 64 k.c.
Sygn. akt: VII Ca 372/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SO Wiesława Stawczyk (spr.) Sędziowie: SO Tadeusz Szkudlarek, SO Dariusz Jarząbek Protokolant: st. sekr. sąd. Tomasz Witt po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 roku w Koszalinie na rozprawie sprawy z powództwa E. S. i T. S. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o ustalenie i zobowiązanie do zł
Czytaj więcej»

IV Pa 48/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-09-07

Data publikacji: 2017-10-24

trafność 100%

Sygn. akt IV Pa 48/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Alicja Walentynowicz Sędziowie: SO Iwona Hansz SO Henryk Lis Protokolant: Katarzyna Marciniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2017r. w Koszalinie sprawy z powództwa: A. W. przeciwko : Centrum (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o wynagrodzenie i sprostowanie świadectw
Czytaj więcej»

II K 108/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

IIK 108/16 UZASADNIENIE W toku przewodu sądowego ustalono następujący stan faktyczny: W dniu 21 lutego 2016r. pokrzywdzony P. W. i I. D. (1) świętowali pierwsze urodziny córki I. D. (2) . O godzinie 19.00 przyszedł do ich mieszkania w Ś. sąsiad T. K. , którego poprosili o zostanie ojcem chrzestnym małej I. . P. W. i T. K. wypili 0,5l wódki. T. K. przebywał u nich 1,5 godziny po czym udał się do siebie. Wtedy przyszedł do mieszkania I. D. (1) i P. W. znajomy pokrzywdzonego Ł. K. , który był tam d
Czytaj więcej»

II K 108/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: sposób działania sprawcy, wielość zadanych ciosów dwoma nożami jako uzasadniające zamiar bezpośredniego zabójstwa.
Sygn. akt II K 108/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mąka (Spr.) Sędzia: SSO Katarzyna Krystowczyk Ławnicy: Lidia Błaszkowska-Stańczyk, Joanna Sobczak i Edmund Kasprzyk Protokolant: sekr. sąd. Przemysław Paszkowski przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Białogardzie delegowanego do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Jarosława Zająca po rozpoznaniu w dniach: 17.01.2017r.,
Czytaj więcej»