Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 78/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie z 2013-08-20

IIK 78/13

POSTANOWIENIE

dnia 20 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy II Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Mąka protokolant: Przemysław Paszkowski

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie M. J.

w sprawie W. N.

w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego na podstawie art.572kpk, art.632pkt2kpk

postanawia

1)  umorzyć postępowanie o wydanie wyroku łącznego,

2)  stwierdzić, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Skazany złożył wniosek o orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym, obejmującym kary pozbawienia wolności orzeczone w wyroku łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu w sprawie o sygnaturze IIK 322/04 oraz w wyroku wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu w sprawie o sygnaturze IIK 158/12.

W toku postępowania ustalono, że wobec skazanego W. N. wyrok wydał Sąd Okręgowy w Koszalinie w sprawie IIK 107/03, co spowodowało, że sprawę w przedmiocie rozpoznania wniosku W. N. o wydanie wyroku łącznego przekazano Sądowi Okręgowemu w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ustalił przed przekazaniem sprawy do rozpoznania i rozstrzygnięcia Sądowi Okręgowemu w Koszalinie, że w stosunku do W. N. został wydany również wyrok zaoczny w sprawie IIK 855/12, w dniu 11 lutego 2013r.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek skazanego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art.569§1kpk w zw. z art.85kk Sąd orzeka karę łączną tylko w takich sytuacjach, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw. Sąd dokonał w pierwszej kolejności analizy treści wyroków wskazanych przez skazanego w złożonym przez niego wniosku o wydanie wyroku łącznego. Jednym z wyroków wymienionych przez W. N. był wyrok łączny Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wydany w sprawie IIK 322/04. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dla ustalenia istnienia przesłanek do wydania wyroku łącznego znaczenie ma nie data wydania wyroku łącznego w sprawie IIK 322/04, obejmującego kary orzeczone w sprawach IIK 842/02 i IIK 642/03 a data wydania poszczególnych wyroków.

Analiza treści wyroków objętych wyrokiem łącznym wydanym w sprawie IIK 322/04 prowadzi do wniosku, że orzeczone w nich kary nie nadają się do połączenia z karą orzeczoną wyrokiem wydanym w sprawie IIK 158/12 ponieważ W. N. dopuścił się przestępstwa objętego tym wyrokiem w dniu 1 listopada 2011r. a więc po wydaniu w stosunku do niego wyroków w sprawach IIK 842/02- w dniu 8 lipca 2003r. i IIK 642/03- w dniu 27 lutego 2004r. Z kolei kara wymierzona skazanemu wyrokiem zaocznym wydanym w sprawie IIK 855/12 Sądu Rejonowego w Kołobrzegu- ujawnionym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, nie nadaje się do połączenia z karą orzeczoną w sprawie IIK 158/12 ponieważ czyn objęty wyrokiem wydanym w sprawie IIK 855/12 został popełniony po wydaniu wyroku w sprawie IIK 158/12.

Również wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, w sprawie IIK 107/03 nie może być objęty wyrokiem łącznym z w/w wyrokami. Rozstrzygnięcie w sprawie IIK 107/03 było przedmiotem analizy z wyrokami objętymi wyrokiem łącznym wydanym w sprawie IIK 322/04, w sprawie IIK 5/05 Sądu Okręgowego w Koszalinie, w której wydano postanowienie w dniu 24 lutego 2005r. Postanowienie to się uprawomocniło. W tym miejscu należy stanowczo stwierdzić, że brak jest przesłanek do wydania wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone w sprawie IIK 107/03 Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz kary orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Kołobrzegu wydanych w sprawach IIK 158/12 i IIK 855/12 ponieważ czyny objęte wyrokami Sądu Rejonowego w Kołobrzegu zostały popełnione po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, w sprawie IIK 107/03. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art.632pkt2kpk.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Przemysław Paszkowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data wytworzenia informacji: